image image image image image image image image image image image
Atık Su Numune Alma ve Analizleri

 

Çevre Bakanlığı ve TÜRKAK 17025 Onaylı...

 

AYRINTILAR...

Atık Yağ Numune Alma ve Analizleri

 

Çevre Bakanlığı ve TÜRKAK 17025 Onaylı...

 

AYRINTILAR...

İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

 

Çevre Bakanlığı ve TÜRKAK 17025 Onaylı...

 

AYRINTILAR...

Atık Çamur ve Toprak Analizleri

 

Çevre Bakanlığı ve TÜRKAK 17025 Onaylı...

 

AYRINTILAR...

Emisyon (Baca Gazı) Ölçümleri

 

Çevre Bakanlığı ve TÜRKAK 17025 Onaylı...

 

AYRINTILAR...

Çevresel Titreşim Ölçümleri

 

Çevre Bakanlığı ve TÜRKAK 17025 Onaylı...

 

AYRINTILAR...

Çevresel Akustik Gürültü Ölçümleri

 

Çevre Bakanlığı ve TÜRKAK 17025 Onaylı...

 

AYRINTILAR...

Çevre İzin ve Lisans Hizmetlerimiz

 

Çevre Bakanlığı ve TSE 13078 Güvencesi İle...

 

AYRINTILAR...

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

 

Çevre Bakanlığı ve TSE 13078 Güvencesi İle...

 

AYRINTILAR...

Hava Kalitesi (İmisyon) Ölçümleri

 

Çevre Bakanlığı ve TÜRKAK 17025 Onaylı...

 

AYRINTILAR...

Çevre Ölçüm ve Yönetim Hizmetlerimiz

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

TSE 13078 Güvencesi İle..

Çevre İzin ve Lisans Hizmetleri

Su - Atıksu Analizi

Atık Sulardan Numune Alma

Atıksu Analizleri

Emisyon (Baca Gazı) Ölçümü

Endüstriyel Ölçüm ve Analizleri

Deneme Yakması Ölçümleri

Atık Yağ Analizi

Atık Yağlardan Numune Alma

Tehlikeli Atık Analizi

İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

Kişisel Maruziyet - Ortam Havası

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri

Atık Çamur ve Toprak Kirliliği

Atık Çamur, Toprak ve Katı Atıklardan

Numune Alma - Çamur Analizi

Çevresel Gürültü Ölçümleri

Gürültü Modelleme ve Ölçümü

Çevresel Titreşim Ölçümleri

Hava Kalitesi (İmisyon) Ölçümü

Hava Kalitesi Modellemesi

EPA Tanks Hesabı

Bizden Duyurular

Tüm duyurular...

 • Main Image

  ARITMA TESİSİ YAPIMI ve DANIŞMANLIĞI

  Uygun proses seçiminden sonra arıtma tesisinin en uygun yere kurulabilmesi için fizibilite çalışmaları yapılır.  Yer seçimi ve prosese bağlı olarak tesisin hatasız ve eksiksiz inşaa edilebilmesi için standart ve yeni tasarlanan tüm ekipmanlarla birlikte tesise ait tüm inşaat ve mekanik projeler 3 boyutlu çizilerek modern projelendirme tüm hususlarda gerçekleştirilir. SCADA veya PLC kontrolünde yazılan senaryolar dahilinde yapılır. Devamı İçin...

   

 • Main Image

  İL MÜDÜRLÜĞÜ UYGUNLUK YAZILARININ OLUŞTURULMASINDA İŞLETMELERDE ARANACAK KRİTERLER

  29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik EK-3B kapsamında talep edilen özel belgeler arasında “il müdürlüğü uygunluk yazısı” yer almaktadır.  Devamı için...

 
 • Main Image

  "KARBON AYAK İZİ" NİN BELİRLENMESİ

  Karbon Ayak izi, birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür.

  Devamı için...

   

 • Main Image

  SU AYAK İZİ HESABI

  Tüm üretim ve tüketim süreçlerinde kullanılan toplam su miktarını ifade eder.Su kullanımı birim zamanda harcanan (buharlaşma dahil)ve/veya kirletilen su miktarı ile ölçülmektedir.

  Devamı için...

 
 • Main Image

  GÜRÜLTÜ AZALTIM EL KİTABI

  Bu el kitabı, Türk ve Alman Çevre Bakanlıkları tarafından ortaklaşa yürütülen Harmonisation and Implementation of the EC Directive Related to Environmental Noise Management (Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ile ilgili AB Direktifinin Uyumlaştırılması ve Uygulanması) adlı Twinning (Eşleştirme) Projesi TR/2004/IB/EN/02 kapsamında hazırlanmıştır. .  Devamı için...

   

 • Main Image

  İş Akım Şeması ve Proses Özeti Formatı

  Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik uyarınca GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ başvurularında, Ek-3B kapsamında işletmelerden talep edilen "iş akım şeması ve proses özeti" nin aşağıda verilen formata uygun olarak hazırlanması gerekmektedir... Devamı için...

 

 • Main Image

  Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ile ilgili Hizmetiçi Eğitim gerçekleştirildi.

  19.07.2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ile ilgili merkez ve taşra teşkilatımızca yönetmeliğin daha etkin uygulanabilmesi ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla 18-20 Aralık 2013 tarihleri arasında Antalya İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirildi. Devamı İçin...